Blog

Phí và phụ phí vận tải biển theo tuyến, khu vực đặc thù
19/04 2023

Phí và phụ phí vận tải biển theo tuyến, khu vực đặc thù

1.  Phụ phí trong vận tải tuyến Châu Âu và Địa Trung Hải 2.  Phụ phí trong vận tải tuyến Tuyến Mỹ, Canada 3. Phụ phí trong vận tải tuyến Tuyến Úc 4. Phụ phí trong vận tải tuyến Nhật Bản 5. Phụ phí trong vận tải tuyến Châu Á    

Trường hợp tranh chấp hợp đồng xuất khẩu thường gặp
13/04 2023

Trường hợp tranh chấp hợp đồng xuất khẩu thường gặp

Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa là những mâu thuẫn ý kiến của một hoặc cả hai bên chủ thể của hợp đồng về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển.  Bất cứ khi nào tranh chấp cũng có thể xảy ra trong giao nhận. Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa có thể chỉ liên quan đến hợp đồng vận chuyển hàng hóa, nhưng đôi khi tranh chấp này còn dẫn đến tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa. Bài viết dưới đây sẽ liệt kê các trường hợp thường gặp trong vận chuyển hàng hóa và cách hạn chế rủi ro dẫn đến tranh chấp hợp đồng xuất khẩu. Các Trường hợp tranh chấp hợp đồng xuất khẩu hàng hóa thường gặp Các loại tranh chấp hàng hóa thường gặp trong quá trình vận chuyển đường biển như sau:  a. Tranh chấp liên quan đến chủ thể ký hợp đồng Chủ thể của hợp đồng vận tải hàng hóa có thể là cá nhân hoặc tổ chức:  + Đối với một bên chủ thể là cá nhân: thì phải là người có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.  + Đối với chủ thể là tổ chức thì người ký kết hợp đồng phải là người đại diện theo pháp luật, người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền có thẩm quyền ký kết.  + Đối với chủ thể hợp đồng vận tải hàng hóa là tổ chức thì thực tế có nhiều hợp đồng được ký bởi người không có thẩm quyền như: Không phải là người đại diện theo pháp luật, không được ủy quyền hoặc là người đại diện theo pháp luật nhưng không có thẩm quyền ký kết.  Bên cạnh đó, tranh chấp có thể do Người ký không phải là đại diện theo pháp luật của công ty, có ủy quyền hợp pháp nhưng thực hiện ký hợp đồng vượt quá phạm vi ủy quyền.  Điều này dẫn đến những tranh chấp bởi khi hợp đồng được ký bởi người không có thẩm quyền của doanh nghiệp về nguyên tắc sẽ vô hiệu. Tùy từng trường hợp cụ thể mà hợp đồng có thể vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu một phần. Khi đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các bên còn lại.  Để phòng ngừa tranh chấp hợp đồng phát sinh do chủ thể hợp đồng, các chủ thể cần xem xét như sau: Trước khi giao kết hợp đồng cần phải kiểm tra trong Giấy đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương để xem ai là người đại diện theo pháp luật, có thẩm quyền ký kết hợp đồng không?  b. Tranh chấp hợp đồng vận chuyển do không đúng thời hạn, địa điểm Theo quy định tại Điều 532 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì Bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ giao tài sản cho bên vận chuyển đúng thời hạn, địa điểm và đóng gói theo đúng quy cách đã thỏa thuận; phải chịu chi phí xếp, dỡ tài sản lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.  Trường hợp bên thuê vận chuyển giao tài sản không đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận thì phải thanh toán chi phí chờ đợi và tiền vận chuyển tài sản đến địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng cho bên vận chuyển. Trường hợp bên vận chuyển chậm tiếp nhận tài sản tại địa điểm đã thỏa thuận thì phải chịu chi phí phát sinh do việc chậm tiếp nhận.  Vậy nên, trong hợp đồng vận tải hàng hóa cần quy định rõ cách xác định chi phí chờ đợi khi bên thuê vận chuyển chậm giao tài sản và tiền vận chuyển tài sản đến địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng cho bên vận chuyển cũng như vấn đề xác định chi phí phát sinh do bên vận chuyển chậm tiếp nhận. Khi những vấn đề này quy định không rõ thì rất dễ phát sinh tranh chấp c. Tranh chấp do bên vận chuyển giao chậm, mất hoặc hư hỏng hàng hóa  Một trong những rủi ro trong quá trình vận chuyển thường gặp phải là hàng hóa tới muộn hơn so với thời gian quy định trong hợp đồng trước đó đã ký kết thỏa thuận. Theo quy định, bên vận chuyển có trách nhiệm bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn và giao tài sản cho bên nhận.  Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển thường gặp nhiều sự cố, sự kiện bất khả kháng dẫn tới tình trạng này, trong đó có thể là do yếu tố thời tiết bão lũ, động đất ảnh hưởng, tình hình dịch bệnh, các sự cố về giao thông, hư hỏng hay một vài nguyên nhân khác.  Thông thường, bên vận chuyển sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác).  d. Tranh chấp do hao hụt hàng hóa  Đối tượng của hợp đồng vận tải hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa từ địa điểm này đến địa điểm khác theo thỏa thuận của các bên. Tức là việc dịch chuyển vị trí địa lý của hàng hóa theo thỏa thuận của các bên với tính chất là một loại dịch vụ.  Trong số các loại hàng hóa đó sẽ có những hàng hóa sẽ bị hao hụt trong quá trình vận chuyển, lưu kho. Việc hao hụt chất lỏng trong quá trình vận chuyển (bia rượu, hoá chất, nhiên liệu vv..) là một quá trình tự nhiên, không những có chuyện hao hụt mà còn có chuyện giãn nở do nhiệt độ và trọng lượng riêng (tính chất vật lý) do vậy công tác quản lý hàng hoá là chất lỏng trong mọi khâu: nhập, xuất, tồn chứa và vận chuyển người ta đều phải tính đến vấn đề hao hụt và mức độ hao hụt.  Vì vấn đề hao hụt là luôn có nên trong công tác quản lý hàng hoá lỏng cần có định mức hao hụt chặt chẽ nhằm tránh thất thoát hàng hoá. Nếu trong Hợp đồng vận chuyển các loại hàng hóa này không ấn định mức hao hụt và cũng không quy định rõ mức phạt hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì rất dễ phát sinh tranh chấp giữa các bên.  Nếu hao hụt theo quy định dưới mức [SO %] tổng số lượng hàng thì bên vận chuyển không phải bồi thường (mức này có quy định của Nhà nước phải áp dụng theo, nếu không hai bên tự thỏa thuận). Trường hợp hao hụt trên tỷ lệ cho phép thì bên vận chuyển có thể phải bồi thường cho bên A theo giá trị thị trường tự do tại nơi giao hàng (áp dụng cho trường hợp bên A không cử người áp tải).  e. Vi phạm nghĩa vụ thanh toán gây tranh chấp hợp đồng vận chuyển phát sinh:  Thanh toán cước phí vận chuyển là nghĩa vụ cơ bản nhất của bên thuê. Cước phí theo thỏa thuận của các bên hoặc biểu phí của các đơn vị vận chuyển kinh doanh. Theo các vận chuyển vận chuyển phụ phí vận chuyển khác như tiền lưu kho, lưu bãi…. Còn bên nhận tài sản có trách nhiệm chịu chi phí xếp, dỡ tài sản vận chuyển.  Trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác và thanh toán chi phí hợp lý phát sinh do việc chậm tiếp nhận tài sản. Trường hợp bên thuê vận chuyển, bên nhận tài sản vi phạm nghĩa vụ thanh toán sẽ dễ dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp giữa các bên. Bởi vậy, Các bên cần đưa ra các điều khoản chi tiết, cụ thể, linh hoạt phù hợp với từng giao dịch f. Tranh chấp hợp đồng vận chuyển do một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng  Cũng như các loại hợp đồng khác, trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thông báo cho các bên còn lại trong thời hạn đã thỏa thuận thì dễ gây thiệt hại cho bên còn lại.  Trường hợp này sẽ dẫn đến các xung đột, mâu thuẫn khi xác định mức bồi thường thiệt hại, đặc biệt là khi phát sinh trách nhiệm với bên thứ ba. Bởi vậy, trước khi giao kết hợp đồng, các bên cần phải xem xét các rủi ro có thể xảy ra để đưa tránh những thiệt hại trong hợp đồng vận tải hàng hóa và đưa ra các căn cứ định mức bồi thường trong một số trường hợp cụ thể. Việc giảm rủi ro trong vận chuyển hàng hóa khi lựa chọn dịch vụ vận chuyển từ Forwarder uy tín, và cho bạn sự tin tưởng trong quá trình đàm phán và có mối quan hệ tốt với hãng tàu để đảm bảo suôn sẻ các tình huống phát sinh trong vận chuyển. Bạn có thể tham khảo dịch vụ vận chuyển chuyên về hàng lạnh và đông lạnh của Eimskip tại đây CÔNG TY TNHH EIMSKIP VIỆT NAM Địa chỉ: Số 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP.HCM Hotline: 028 6264 63 80 | Hoạt động: 8:00 - 17:30 Email: info@eimskip.vn

Vận chuyển đường biển sang Ai Cập giá tốt
01/03 2023

Vận chuyển đường biển sang Ai Cập giá tốt

Giá cước sẽ thay đổi tùy vào thời điểm trên thị trường, dưới đây là cước giá vào tháng 03/2023:  Hồ Chí Minh – Sokhna ( mã Cảng: EGSOK): $3200/40rh Hồ Chí Minh – Port Said (mã Cảng: EGPSD) :$3700/40rh Hồ Chí Minh – Damietta (mã Cảng: DAM):$3650/40rh Hồ Chí Minh – Alexandria (mã Cảng: AXL/ ALY/ ALX/ ESF): $3650/40rh

Đăng ký mã vùng Trung Quốc khi xuất khẩu
15/02 2023

Đăng ký mã vùng Trung Quốc khi xuất khẩu

Xuất khẩu sang nước ngoài cần lưu ý khi xuất khẩu cần phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền tùy theo quốc gia bạn xuất đến. Riêng đối với thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp chế biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm phải đăng ký xuất khẩu vào nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo quy định tại Lệnh số 248 và công hàm số 353/2021 của Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc về hướng dẫn triển khai đăng ký doanh nghiệp nước ngoài. I. Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc Doanh nghiệp xuất khẩu phải đăng ký cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc hay Việt Nam? Theo quy định tại Lệnh số 248, các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc. Cụ thể: - Nhóm 1: với 18 nhóm mặt hàng bao gồm: thịt và sản phẩm chế biến từ thịt; thủy sản; sữa và các sản phẩm từ sữa; tổ yến và sản phẩm từ tổ yến; ruột động vật (dùng làm vỏ xúc xích); sản phẩm từ ong; trứng và các sản phẩm trứng; dầu thực phẩm và nguyên liệu; bánh có nhân các loại; ngũ cốc dùng làm thực phẩm; sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha; các loại rau tươi, rau tách nước (rau khô, rau sấy) và đậu khô; gia vị nguồn gốc tự nhiên; quả hạch và các loại hạt; trái cây sấy khô; hạt cà phê và cacao chưa rang; thực phẩm ăn kiêng đặc biệt; thực phẩm chức năng => Phải đăng ký mã số thông qua các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phụ trách của Việt Nam. - Nhóm 2: gồm NGOÀI 18 LOẠI MẶT HÀNG từ nhóm 1 đăng ký trực tiếp với cơ quan Hải quan Trung Quốc. Cách đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu  Doanh nghiệp cần xác định mình kinh doanh nhóm hàng nào, mình là doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thương mại. Đối với doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thì bắt buộc phải đăng ký với Trung Quốc và được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã số (thay vì chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc “Danh mục cần đăng ký” như trước đây). Như vậy, các doanh nghiệp đơn thuần làm thương mại không cần phải đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của Lệnh số 248, tuy nhiên phải đảm bảo sản phẩm mà mình mua để xuất khẩu có xuất xứ từ các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đã đăng ký và được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã số.  Đối với doanh nghiệp thương mại hoặc đại lý xuất khẩu thực phẩm (không phải doanh nghiệp sản xuất thực phẩm), doanh nghiệp có thể trực tiếp (hoặc ủy quyền cho đối tác nhập khẩu Trung Quốc) nộp hồ sơ đăng ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc qua website: http://ire.customs.gov.cn/.  Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ cấp mã số và công bố danh sách các doanh nghiệp thương mại lên website chính thức. II. Đăng ký mã vùng Trung Quốc Mã vùng Trung Quốc là gì? Mã số vùng trồng là điều kiện cần thiết và bắt buộc đối với xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và là một trong những yếu tố phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.   Khoản 1 Điều 64 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 quy định mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm soát chất lượng sản phẩm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng. Mã số vùng trồng là một trong những tiêu chí đầu tiên để nông sản đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Việc cấp mã số vùng trồng không những giúp truy xuất nguồn gốc mà còn gắn chặt sản xuất theo quy trình nhất định để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, giúp nông dân ý thức được vấn đề sản xuất liên quan chặt chẽ đến chất lượng và giá thành sản phẩm.  Trái cây khi nhập khẩu vào Trung Quốc bắt buộc phải có thông tin truy xuất nguồn gốc và thông tin mã vùng trồng Theo quy định của Trung Quốc, trái cây tươi nhập khẩu vào nước này bắt buộc phải có thông tin truy xuất nguồn gốc và yêu cầu cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu phải cung cấp thông tin mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trái cây tươi cho cơ quan thẩm quyền của phía Trung Quốc. Để đảm bảo xuất khẩu trái cây tươi thuận lợi, đáp ứng quy định của nước nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện cấp thông tin vùng trồng và cơ sở đóng gói trái cây tươi xuất khẩu. Quy trình cấp mã vùng Trung Quốc  Việc cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói thực hiện như thế nào?  Cơ quan nào cấp mã vùng Trung Quốc? Hãy xem infographic dưới đây để nắm nhanh các bước cấp mã số vùng và cơ sở đóng gói được thực hiện như thế nào nhé Cục Bảo vệ thực vật đã cấp mã số cho các vùng trồng và các cơ sở đóng gói của từng loại trái cây theo từng tỉnh.  Mã số vùng trồng là điều kiện cần thiết và bắt buộc đối với xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và là một trong những yếu tố phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.   Chi tiết thông tin tại website của Cục Bảo vệ thực vật: https//www.ppd.gov.vn Dịch vụ vận chuyển đường biển Việt Nam - Trung Quốc Trung Quốc là một trong những thị trường khó tính về nhập khẩu, sẽ có những quy định riêng nếu nhập khẩu vào thị trường mà Eimskip đã đề cập ở các bài viết trước.  Tiêu chuẩn chất lượng rau quả Trung Quốc quy định khi nhập khẩu Bao bì sản phẩm nông sản khi xuất khẩu sang Trung Quốc quy định ra sao? 5 Incoterms cần nắm khi xuất nhập hàng tại Trung Quốc Về thuận lợi trong thời gian tới tại thị trường này, ông Hòa cho rằng thủy sản Việt Nam vào Trung Quốc qua ngả Vân Nam sẽ có khởi sắc. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp tốt với Hải quan Trung Quốc để giữ cho việc xuất khẩu thuận lợi.  Đây là thị trường mà hiện tại khách hàng chúng tôi tin tưởng lựa chọn Eimskip với dịch vụ vận chuyển đường biển FCL, đặt biệt là hàng chuối. Với lý do:      + Eimskip có 4 văn phòng tại Trung Quốc: DALIAN, QINGDAO, SHENZHEN, XIAMEN. Đảm bảo an toàn hàng hóa và hỗ trợ tất cả nhu cầu cho doanh nghiệp.      + Giá cước cạnh tranh - Trung Quốc là một trong những chuyến chủ lực tại thị trường Việt Nam của Eimskip.      + Eimskip chuyển cung cấp cước tàu hàng lạnh và đông lạnh. Vì thế am hiểu từng đặc tính của loại hàng hóa, đảm bảo thời gian, nhiệt độ, chất lượng container đến khách hàng.

Nhiệt độ và thời gian bảo quản lạnh thịt xuất khẩu
01/02 2023

Nhiệt độ và thời gian bảo quản lạnh thịt xuất khẩu

Mỗi loại thực phẩm sẽ có nhiệt độ và thời gian bảo quản riêng phù hợp với yêu cầu của từng quốc gia. Bài viết này sẽ đưa ra những tiêu chuẩn về nhiệt độ, thời gian bảo quản lạnh thịt xuất khẩu, và yêu cầu của từng quốc gia đối với phương pháp dùng nhiệt độ thấp để bảo quản thịt tươi. 

avatar
Xin chào
close nav
Gọi ngay
facebook Chat Facebook zalo Chat Zalo Linkedin Linkedin