Danh sách đội tàu

1. SAERUN (tuyến xám)

SAERUN (IMO: 7713034) là một Tàu chở khách được đóng vào năm 1978 (44 năm trước) và đang hoạt động dưới cờ của Iceland.

Loại tàu: Tàu chở khách

Khả năng chuyên chở của nó là 194 Gross Tonnage

Mớn nước hiện tại (draught) của Saerun được báo cáo là 3 mét. Chiều dài tổng thể (LOA) là 28,15 mét và chiều rộng của cô ấy là 9,02 mét

Tuyến hoạt động: tuyến màu xám

 

 

 

   2. BALDUR 

   BALDUR (IMO: 7804962) là một Tàu Ro-Ro / Hành khách được đóng vào năm 1979 (43 năm trước) và đang đi dưới cờ của Iceland.

   Loại tàu: Tàu chở khách

   Khả năng chuyên chở của nó là 1677 Gross Tonnage và mớn nước hiện tại của nó được báo cáo là 4,2 mét. Chiều dài tổng thể (LOA) là 56,27 mét và chiều rộng là 11,61 mét.

   Tuyến hoạt động: tuyến màu xám

 

 

 

 

3. SAXUM (tuyến xám)

SAXUM (IMO: 9197818) là một General Cargo được đóng vào năm 2000 và đang hoạt động dưới lá cờ của Gibraltar.

Khả năng chuyên chở của nó là 3158 tấn DWT và mớn nước hiện tại được báo cáo là 4,8 mét. Chiều dài tổng thể (LOA) là 82,51 mét và chiều rộng là 12,4 mét.

Tuyến hoạt động: tuyến màu xám

 

 

 

 

4. SILVER STAR

SILVER STAR (IMO: 8911504) là một General Cargo được đóng vào năm 1990 và đang hoạt động dưới cờ của Na Uy.

Khả năng chuyên chở là 3543 tấn DWT và mớn nước hiện tại được báo cáo là 5,4 mét. Chiều dài tổng thể (LOA) là 92,9 mét và chiều rộng là 15,37 mét.

Tuyến hoạt động: tuyến màu cam

 

 

 

 

 

   5. SVARTFOSS

   SVARTFOSS (IMO: 9323089) là một chiếc Reefer được đóng vào năm 2005 (17 năm trước) và đang đi dưới cờ của Na Uy.

   Khả năng chuyên chở của nó là 2737 tấn DWT và mớn nước hiện tại được báo cáo là 5,3 mét. Chiều dài tổng thể (LOA) là 79,99 mét và chiều rộng  là 16 mét.

   Tuyến hoạt động: tuyến màu cam

 

 

 

 

 

 

6. POLFOSS

POLFOSS (IMO: 9393917) là một chiếc Reefer được đóng vào năm 2008 và đang chèo thuyền dưới lá cờ của Na Uy.

Khả năng chuyên chở của nó là 2554 tấn DWT và mớn nước hiện tại được báo cáo là 6,1 mét. Chiều dài tổng thể (LOA) là 81,8 mét và chiều rộng là 16,02 mét.

Tuyến hoạt động: tuyến màu cam

 

 

 

 

7. HOLMFOSS

HOLMFOSS (IMO: 9359662) là một chiếc Reefer được đóng vào năm 2007 và đang chèo dưới lá cờ của Na Uy.

Sức chở của nó là 2679 tấn DWT và bản vẽ hiện tại được báo cáo là 5,8 mét. Chiều dài tổng thể (LOA) là 81,8 mét và chiều rộng là 16,02 mét.

Tuyến hoạt động: tuyến màu cam

 

 

 

 

 

8. VANTAGE

VANTAGE (IMO: 9375111) là một Tàu chở hàng /Container được đóng vào năm 2007 và đang hoạt động dưới cờ của Hà Lan.

Khả năng chuyên chở của nó là 3650 tấn DWT và mớn nước hiện tạiđược báo cáo là 6,1 mét. Chiều dài tổng thể ấy (LOA) là 99,97 mét và chiều rộng là 15,85 mét.

Tuyến hoạt động: tuyến màu tím

 

 

 

 

 

9. LAGARFOSS

LAGARFOSS (IMO: 9641314) là một Tàu Container được đóng vào năm 2014 (8 năm trước) và đang đi dưới cờ của Faroe Is.

Sức chở của nó là 880 TEU và mớn nước hiện tại được báo cáo là 8 mét. Chiều dài tổng thể (LOA) là 140,68 mét và chiều rộng là 23,53 mét

Tuyến hoạt động: tuyến màu vàng

 

 

 

 

 

10. SELFOSS

SELFOSS (IMO: 9433456) là một Tàu Container được đóng vào năm 2008 và đang đi dưới cờ của Faroe Is.

Sức chở của nó là 698 TEU và mớn nước hiện tại của nó được báo cáo là 6,7 mét. Chiều dài tổng thể (LOA) là 129,6 mét và chiều rộng là 20,82 mét.

Tuyến hoạt động: tuyến màu vàng

 

 

 

 

 

11. SKOGAFOSS

SKOGAFOSS (IMO: 9375252) là một Tàu Container được đóng vào năm 2007 và đang đi dưới cờ của Antigua Barbuda.

Sức chở của nó là 698 TEU và mớn nước hiện tại được báo cáo là 7,8 mét. Chiều dài tổng thể (LOA) là 129,66 mét và chiều rộng là 20,83 mét.

Tuyến hoạt động: tuyến màu xanh lá

 

 

 

 

 

12. EF AVA

EEF AVA (IMO: 9389306) là một Tàu container được đóng vào năm 2008 (14 năm trước) và đang đi dưới cờ của Bồ Đào Nha.

Sức chở của nó là 698 TEU và mớn nước hiện tại được báo cáo là 5,6 mét. Chiều dài tổng thể(LOA) là 129,59 mét và chiều rộng là 20,83 mét.

Tuyến hoạt động: tuyến màu xanh lá

 

 

 

 

 

13. VIVIENNE SHERI D

VIVIENNE SHERI D (IMO: 9371426) là một tàu Container được đóng vào năm 2009 (13 năm trước) và đang ra khơi dưới cờ Antigua Barbuda.

Sức chở của nó là 925 TEU và mớn nước hiện tại được báo cáo là 6,6 mét. Chiều dài tổng thể (LOA) là 140,33 mét và chiều rộng là 23,07 mét.

Tuyến hoạt động: tuyến màu xanh lá

 

 

 

 

 

14. BRUARFOSS

BRUARFOSS (IMO: 9822841) là một Tàu Container được đóng vào năm 2019 và đang đi dưới cờ của Faroe Is.

Sức chở của nó là 2148 TEU và mớn nước hiện tại được báo cáo là 8,9 mét. Chiều dài tổng thể (LOA) là 179 mét và chiều rộng là 31 mét.

Tuyến hoạt động: tuyến màu đỏ

 

 

 

 

 

 

15. DETTIFOSS

DETTIFOSS (IMO: 9822853) là một Tàu Container được đóng vào năm 2020 và đang hoạt động dưới cờ của Faroe Is.

Sức chở của nó là 2148 TEU và mớn nước hiện tại được báo cáo là 8,3 mét. Chiều dài tổng thể (LOA) là 179,44 mét và chiều rộng là 31,01 mét.

Tuyến hoạt động: tuyến màu đỏ

 

 

 

 

 

16. VERA D

VERA D (IMO: 9290177) là một tàu Container được đóng vào năm 2004 và đang đi dưới cờ của Bồ Đào Nha.

Sức chở của nó là 1683 TEU và mớn nước hiện tại được báo cáo là 8,3 mét. Chiều dài tổng thể (LOA) là 178,57 mét và chiều rộng là 27,7 mét.

Tuyến hoạt động: tuyến màu xanh dương

 

 

 

 

17. JONNI RITSCHER

JONNI RITSCHER (IMO: 9333383) là một tàu Container được đóng vào năm 2006 và đang hoạt động dưới cờ của Liberia.

Sức chở của nó là 1856 TEU và mớn nước hiện tại được báo cáo là 9 mét. Chiều dài tổng thể (LOA) là 178,57 mét và chiều rộng là 27,7 mét.

Tuyến hoạt động: tuyến màu xanh dương

 

avatar
Xin chào
close nav
Gọi ngay
facebook Chat Facebook zalo Chat Zalo Linkedin Linkedin