Thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu vào Việt Nam 2023

Võ Thanh Trúc - 27/09/2023

Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu

Tại Điều 9, chương III Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và sửa đổi & bổ sung chỉnh sửa tại khoản 5 điều 5 tại Thông tư 15/2021 Quy định về hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu như sau:

1. Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này)

2. Bản điện tử hoặc Bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu (trong trường hợp tái xuất khẩu)

Xem thêm Thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu vào Việt nam 2023

thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu

Quy trình thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu 

1. Đăng ký kiểm dịch thực vật

Chủ vật thể nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đăng ký cho cơ quan kiểm dịch thực vật nơi gần nhất.

2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Cơ quan kiểm dịch thực vật có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3. Kiểm tra vật thể

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa điểm kiểm dịch tại cơ sở sản xuất, nơi xuất phát, nơi bảo quản ở sâu trong nội địa hoặc cửa khẩu xuất và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể.

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể theo trình tự sau đây:

a) Kiểm tra sơ bộ

Kiểm tra bên ngoài lô vật thể, bao bì đóng gói, phương tiện chuyên chở; khe, kẽ và những nơi sinh vật gây hại có thể ẩn nấp; thu thập côn trùng bay, bò hoặc bám bên ngoài lô vật thể.

b) Kiểm tra chi tiết

Kiểm tra bên trong và lấy mẫu lô hàng theo quy định tại QCVN 01-141:2013/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật; thu thập các vật thể mang triệu chứng gây hại và sinh vật gây hại; phân tích giám định mẫu vật thể, sinh vật gây hại đã thu thập được.

4. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

4.1 Trường hợp Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật 

a) Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này, Eimskip cập nhật ở cuối bài viết) hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu (Theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này) cho lô vật thể trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với vật thể đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu

Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật thì cơ quan kiểm dịch thực vật phải thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật biết.

4.2 Trường hợp phát hiện lô vật thể không đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu

Cơ quan kiểm dịch thực vật sẽ không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đồng thời phải thông báo cho chủ vật thể biết.

phí kiểm dịch thực vật

Phí, lệ phí kiểm dịch thực vật xuất khẩu

Biểu phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp được ban hành tại Thông tư số 33/2021/TT-BTC, bạn tham khảo dưới đây nhé:

Hình thức nộp: Trực tiếp, trực tuyến, dịch vụ Bưu chính

Thời gian: 24h

Mô tả: Hồ sơ được nộp trực tiếp cơ quan kiểm dịch thực vật

Mẫu giấy kiểm dịch thực vật xuất khẩu

Tham khảo Mẫu giấy đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu (Phụ lục IV)

CÔNG TY TNHH EIMSKIP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Hotline mobile: 091 922 6984 (Mr. Long) 

Email: info@eimskip.vn

Dịch vụ kiểm dịch thực vật

Tags : dịch vụ khai thuê hải quan, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thực vật xuất khẩu, Thủ tục Hải quan
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
avatar
Xin chào
close nav
Gọi ngay
facebook Chat Facebook zalo Chat Zalo Linkedin Linkedin