Hủy tờ khai hải quan - Quy trình chi tiết

Võ Thanh Trúc - 27/12/2022

Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn thông tin về các vấn đề liên quan đến tờ khai hải quan, các trường hợp phải Hủy tờ khai và Quy trình hủy chi tết giúp Doanh nghiệp dễ dàng trong quy trình Xuất nhập khẩu.

1. Các trường hợp nào bắt buộc doanh nghiệp phải hủy tờ khai Hải quan?

Hủy tờ khai là việc các DN do lỗi chủ quan hoặc khách quan phải thực hiện hủy tờ khai hải quan đã khai trên hệ thống. Việc hủy tờ khai phải tuân theo quy định và khi được hải quan chấp nhận là do hải quan thực hiện. Xem các trường hợp dưới đây bắt buộc DN phải hủy tờ khai hải quan

1.1 Các trường hợp bắt buộc doanh nghiệp phải hủy tờ khai:

  • Vượt quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế nhưng không có hàng nhập khẩu đến cửa khẩu nhập hoặc hàng xuất khẩu chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;
  • Vượt quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan không xuất trình hồ sơ hải quan trong trường hợp phải xuất trình hồ sơ hải quan để cơ quan hải quan kiểm tra;
  • Vượt quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan chưa xuất trình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra thực tế để cơ quan hải quan kiểm tra;

1.2 Các trường hợp hủy tờ khai theo yêu cầu người khai hải quan:

  • Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố: Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố;
  • Khai nhiều tờ khai: Khai nhiều tờ khai cho cùng một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu (khai trùng thông tin tờ khai);
  • Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng thực tế không xuất khẩu;
  • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được đăng ký, nhưng thực tế hàng hóa không nhập khẩu hoặc hàng hóa chưa đưa qua khu vực giám sát;
  • Khai sai các chỉ tiêu sau trên tờ khai:

1. Mã loại hình;

2. Mã phân loại hàng hóa;

3. Mã phương thức vận chuyển;

4. Cơ quan Hải quan;

5. Ngày khai báo (dự kiến);

6. Mã người nhập khẩu;

7. Tên người nhập khẩu;

8. Mã đại lý hải quan;

9. Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến.

2. Cách hủy tờ Khai Hải quan

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người khai hải quan đề nghị được phép hủy tờ khai hải quan đã đăng ký;

- Bước 2: Cơ quan hải quan xem xét việc hủy tờ khai hải quan đã đăng ký;

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ điện tử

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Người làm thủ tục truy cập vào hệ thống tại địa chỉ: http://pus.customs.gov.vn

- Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử: Đề nghị tham khảo tại Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Người làm thủ tục) download tại phân hệ Hướng dẫn tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thành phần hồ sơ:  Văn bản đề nghị hủy tờ khai (Mẫu số 04/HTK/GSQL)

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong 08 (tám) giờ làm việc kể từ khi nhận văn bản đề nghị hủy của người khai hải quan, công chức hải quan kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin tờ khai đề nghị hủy trên Hệ thống, đề xuất Chi cục trưởng phê duyệt và thực hiện việc hủy tờ khai trên Hệ thống, thanh khoản tiền thuế phải thu của tờ khai được hủy (nếu có) và cập nhật vào Hệ thống quản lý rủi ro để đánh giá tiêu chí chấp hành pháp luật đối với doanh nghiệp;

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo hủy tờ khai

8. Phí, lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu số Mẫu số 04/HTK/GSQL – Đơn đề nghị huỷ tờ khai (phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC)

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội;

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

- Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC

- Quyết định 2770/2015/QĐ-BTC


Bài viết được trích dẫn thông tin từ Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn thêm theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY TNHH EIMSKIP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Hotline: 028 6264 63 80

Email: info@eimskip.vn

Tags : Thủ tục Hải quan
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
avatar
Xin chào
close nav
Gọi ngay
facebook Chat Facebook zalo Chat Zalo Linkedin Linkedin